BLUMAAN HYBRID CREAM CLAY

530,000

– Mùi: Bạc hà , khá là the và thơm ….
– Chất sáp: Mềm như dạng paste. Thật chất là dạng Fiber.
– Màu sáp: Bản 1St có màu là trắng toàn diện. Nhưng các version sau thì lại có màu ngả vàng hơn, nhưng nó không dính quá như bản 1st
– Dung tích: 71 ml